SesxebiON

moneyman

საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ სწრაფი სესხების 20 წუთზე ნაკლებ დროში აღება

წლების განმავლობაში შემცირების შემდეგ, ბოლო პერიოდში საქართველოს ეკონომიკამ ჯამურად 1.4% მშპ-ს ზრდის ტემპს მიაღწია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საერთო ეკონომიკის შეფასებით, 2017-18 წლებში მოსალოდნელია დაახლოებით მშპ-ს 3.2%-იანი ზრდა. ქვეყანაში არსებულმა ეკონომიკურმა სიტუაციამ განაპირობა დაკრედიტების სისტემებზე მოთხოვნის ზრდა. ქართულმა ბანკებმა და საკრედიტო კომპანიებმა განაცხადეს, რომ მსესხებელების რაოდენობის მყარი ზრდა დაფიქსირდა და ეროვნული ბანკის სისტემა საკრედიტო ექსპანსიზე მუშაობს.

20 წუთზე

იმისდა მიუხედავად, თქვენ ეძებთ იპოთეკურ სესხს ან სესხს მანქანისთვის ან დაფინანსებას თქვენი შვილის განათლებისთვის 2017-18 წლები წარმოადგენს ხელსაყრელ დროს სასესხო ურთიერთობებისათვის. საქართველოს საკრედიტო სისტემის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი ის არის, რომ სწრაფი სესხის მიღება 20 წუთზე ნაკლებ დროშია შესაძლებელი. ეს ხერხი განსაკუთრებით მოსახერხებელია, როდესაც თქვენ მოულოდნელად ფულად კრიზისში აღმოჩნდებით და ხელფასის დრო ჯერ კიდევ შორსაა. მოულოდნელი მოგზაურობა, სამედიცინო ხარჯები, საგანგებო მდგომარეობაა ოჯახში - ასე დროს სწრაფი სესხი ნამდვილად სასარგებლო იქნება.

როგორ მივიღოთ სწრაფი სესხი?

ეწვიეთ თქვენთვის სასურველ საკრედიტო კომპანიის ვებგვერდს სახლიდან გაუსვლელად. შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ საიტზე ონლაინ რეჟიმში ან SMS-ით. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი ხელმისაწვდომი იქნება მთავარი გვერდიდან ან კონტაქტი გვერდზე. თქვენ შეტყობთ ყველა დეტალის შესახებ ვებგვერდიდან, ასევე იმ მოთხოვნების შესახებ რაც საკრედიტო კომპანიას გააჩნია პოტენციური მსესხებელის მიმართ. SMS-ის გაგზავნისთანავე ან თქვენი სესხის აპლიკაციის ონლაინ რეჟიმში წარდგენის შემდგომ, თქვენი კრედიტორი შეამოწმებს თქვენს მონაცემებს და დაადასტურებს დაფინანსებას. თუ თქვენი მონაცემები აკმაყოფილებს მსესხებლის სასურველ კრიტერიუმებს, თანხა 15 წუთში ჩაგერიცხებათ.

სესხის მოცულობა და საპროცენტო განაკვეთი

ონლაინ სესხების კომპანიები, როგორც წესი, გასცემენ მოკლევადიან სესხებს ₾ 50-დან ₾ 3000-მდე ოდენობით.

რაც უფრო გრძელვადიანია სესხი მით უფრო ნაკლებია მისი საპროცენტო განავეთი. თუმცა გახსოვდეთ რომ თუ დარწმუნებული ხართ რომ დაფარავთ სესხს მოკლე დროში არ აიღოთ გრძელვადიანი სესხი. ყოველთვის საღად შეაფასეთ თქენი საკუთარი შესაძლებლობები რადგანაც სესხის ვადაგადაცილება წარმოშობს არასასურველ ჯარიმებს.

უფასო სესხები

ეს არის საქართველოს დაკრედიტების სექტორის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი. ადგილობრივი საკრედიტო კომპანიები ახალ მსესხებლებზე გასცემენ მოკლევადიან სესხებს 0%-იანი საპროცენტო განაკვეთით. თუმცა, სესხის დაგვიანებული დაფარვა გამოიწვევს მსხვილ ჯარიმებს და სხვა გადასახადებს.

რა დრო არის საჭირო სესხის მისაღებად?

თუ თქვენი სესხის განაცხადი დამტკიცდა, შეგიძლიათ მიიღოთ თანხა თქვენს საბანკო ანგარიშზე სულ რაღაც 15 წუთის განმავლობაში, მაქსიმუმ 48 საათის განმავლობაში. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად განახორციელებს საკრედიტო ორგანიზაცია თქვენი მონაცემების გადამოწმებას, რადგანაც მას არ შეუძლია გასცეს სესხი თუ არ არის დარწმუნებული თქვენი მონაცემების სისწორეში.

ასევე, თუ თქვენ გაგაჩნიათ დადებით საკრედიტო ისტორია, სესხის დროული დაფარვის მაგალითები, უმეტეს შემთხვევაში, კრედიტორები არ ითხოვენ დამატებითი სახის ინფორმაციას. ეს ბუნებრივია აჩქარებს სესხის დამტკიცების პროცესს და თქვენ მიიღებთ ფულს კიდევ უფრო სწრაფად.

სესხის დაფარვის პირობები

თუ ეს არის მოკლევადიანი სესხის მისი დაბრუნების პერიოდი 30 დღეა, ხოლო თუ საქმე გრძელვადიან სესხებს ეხება ვადები შეიძლება 30-40 წელსაც კი მიუახლოვდეს.